Важни критерии за оценката на стъклопакета са :

U: Коефициент на топлопреминаване-топлинна изолация.
G: Соларен фактор(показател за цялото количество слънчева енергия преминаващо през стъклото)- важен е за климатизацията.
TL: Светлинно преминаване (показва процентното количество светлина преминало през стъклото спрямо цялото количество излъчена светлина.)
Селективност: Високата селективност допринася за това помещението да са по-независими от атмосферните влияния.Оптимални стойности на селективност са ≤ 2.
Сградният стъклопакет може да повлияе от 70 до 90 % разхода на енергия.Ето защо е за предпочитане остъкляването да притежава следните характеристики:
1) Нисък соларен фактор;
2) Висока светлопропускливост;
3) Висока селективност;
4) Ниска U-стойност;

Разглеждайки въпроса с термалната защита от основно значение е да обърнем сериозно внимание на топлинните загуби в една сграда. Проучвания на специалисти дават следната информация за загубите на топлина:
1) Подове-9%;
2) Стени-26%;
3) Покрив-24%;
4) Прозорци-41%;

Няма как да не споменем ,че около 85% отдограмата се пада на стъклопакета.От тук можем да формулираме и един от основните проблеми за подобряването на термалния контрол във всеки дом,а именно правилния избор на стъклопакет. Избора на дограма също не е маловажен.

Производството на стъклопакети се извършва по съвременна двубариерна технология с поточна линия и робот. Бутил-каучука и тиакол-полисулфида са нанасят машинно от екструдери. Стъклпакета преминава през трикратно машинно миене и изплакване с деминерализирана вода.

Вложените консумативи и материали в производството са с високо качество от водещи фирми на пазара. Машинното оборудване позволява при желание на клиент да бъде вграден декоративен профил и/или стъклопакета да бъде запълнен с аргон. Стъклопакетите притежават сертификат за качество на изолацията. На своите клиенти предоставяме 5 годишна гаранция, а нашите специалисти извършват предварителна консултация с цел постигане на желаната ефективност за потребителя.

Предлагаме стандартни двойни и тройни стъклопакети с комбинация на различни стъкла, които осигуряват желаните характеристики, по предварително зададени размери.

Таблица за коефициенти на двойни стъклопакети при дебелина 24мм.

 

Видове
стъклопакети
светло-
пропускливост
слънце-
пропускливост
UV –
пропускливост
топло-
пропускливост
шумо-
изолация
Бяло +
Бяло
81% 70% 44% 2.7 30dB
Бяло +
К-стъкло (Ar)
80% 64% 42% 1.4(1.2) 30dB
Бяло +
4 сезона(Ar)
80% 65% 28% 1.4(1.2) 30dB
К-стъкло; +
К-стъкло(Ar)
78% 57% 42% 1.1 30dB
Бяло +
Ламинирано
81% 7.7% 10.5% 2.8 36dB
Ламинирано +
К-стъкло (Ar)
78.1% 62.4% 7.4% 1.5(1.1) 36dB
Рефл.зелено +
Бяло
34% 27% 6.3% 2.7 30dB
Рефл.зелено +
К-стъкло(Ar)
33% 23% 4.3% 1.4(1.1) 30dB
Рефл.синьо +
Бяло
24.3% 26.4% 6% 2.7 30dB
Рефл.синьо +
К-стъкло(Ar)
23.5% 21.6% 4% 1.4(1.1) 30dB
Рефл.класик +
Бяло
40% 35.4% 25.7% 2.7 30dB
Рефл.класик +
К-стъкло(Ar)
39.3% 30.8% 15.8% 1.4(1.1) 30dB

 

Таблица за коефициенти на тройни стъклопакети при дебелина 32 и 40мм.

 

Видове
стъклопакет
светло-
пропускливост
слънце-
пропускливост
UV –
пропускливост
топло-
пропускливост
шумо-
изолация
Бяло + Бяло +
Бяло
73.6% 69.4% 44.5% 1.9 33dB
Бяло + Бяло +
К-стъкло (Ar)
71.1% 58.6% 27.3% 1.3(1.1) 33dB
К-стъкло + Бяло +
К-стъкло (Ar)
68.7% 41% 51.3% 0.8 33dB
К-стъкло + Бяло +
4 сезона
68.7% 43% 36% 0.8 33dB
Ламинирано +
Бяло + „K“ (Ar)
71.3% 56.4% 6.5% 1.4(1.2) 40dB